جلسه کمیسون عمران و حمل و نقل شهری

1401/6/12
05/09/2022 10:22:50 ق.ظ

جلسه کمیسون عمران و حمل و نقل شهری با موضوع بررسی مشکلات کارت شهروندی در سالن جلسات شورا برگزار شد.