جلسه کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست

1401/6/14
06/09/2022 11:49:31 ق.ظ

صبح روز 14 شهریور 1401 کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست با دستور کار طرح و بررسی نامه و لوایح ارسالی به کمیسون برگزار شد.