جلسه كميسيون عمران و حمل و نقل شهري شورا

1401/7/2
28/09/2022 12:28:54 ب.ظ

جلسه كميسيون عمران و حمل و نقل شهري شورا رأس ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 2/7/1401 به رياست جناب آقاي مرادلو نایب رئیس محترم کمیسیون و با حضور اعضاي محترم كميسيون همچنین معاون محترم امور زیربنایی و حمل و نقل، مدیر محترم منطقه یک، مدیران محترم برنامه و بودجه، حقوقی، رئیس محترم اداره قراردادها و سرپرست محترم اداره امور بحران و پدافند غير عامل برگزار شد