جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، سرمايه‌گذاري و امور حقوقی شورا

1401/7/17
15/10/2022 08:49:00 ق.ظ

جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، سرمايه‌گذاري و امور حقوقی شورا با دستور كار طرح و بررسي لوايح و نامه‌هاي ارسالي به كميسيون برگزار گردید.