جشنواره آش موجب هویت‌دهی به استان شده است

1401/7/18
15/10/2022 09:13:41 ق.ظ

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر زنجان گفت: جشنواره آش موجب هویت‌دهی به استان زنجان شده است و امیدواریم برگزاری آن استمرار داشته باشد.