به وضعیت مدارس خاص در شورا جهت مساعدت رسیدگی شد

1401/7/18
15/10/2022 10:21:35 ق.ظ

جلسه کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورا با دستور کار طرح لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون در سالن جلسات برگزار شد.