موضوع حذف پارکینگ در شورا مورد بررسی قرار گرفت

1401/7/23
16/10/2022 09:19:45 ق.ظ

موضوع حذف پارکینگ در شورا مورد بررسی قرار گرفت جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در خصوص علل عدم اجرای نقشه و طرح آرامستان بهشت زهرا(س) و طرح و بررسی لوایح دیگر در سالن جلسات برگزار شد.