جلسه کمیسون شهرسازی و معماری با سه بخش مختلف املاک، سیما منظر و آرامستان برگزار شد

1401/8/11
05/11/2022 06:55:12 ب.ظ

جلسه کمیسون شهرسازی و معماری به ریاست جناب آقای مهندس طالب و حضور سایر اعضا و همچنین معاونین عمرانی، خدمات شهری، شهرسازی و سرپرست سازمان آرامستان با سه بخش مختلف املاک، سیما منظر و آرامستان برگزار شد.