جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورا

1401/8/14
13/11/2022 01:20:04 ب.ظ

جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با دستور کار بررسی اقدامات صورت گرفته در پارک بوران به ریاست آقای مهندس طالب در سالن جلسات شورا برگزار شد.