نخستین نشست بانوان عضو شورای شهر کلان شهرها

1401/10/4
28/12/2022 09:51:43 ب.ظ

هم اندیشی و تبادل نظر در مسیرتدوین مدل عملیاتی شکل گیری ساختار مشاوران امور بانوان درشهرداریها ومدیریت شهری