شصت و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورا

1401/10/5
29/12/2022 08:43:41 ق.ظ

صحبت های رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در شصت و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورا