مجمع کمیسیون فرهنگی، اجتماعی کشور

1401/10/8
03/01/2023 01:44:23 ب.ظ

حضور سرکارخانم انسیه ابوبصیر در مجمع کمیسیون فرهنگی، اجتماعی کشور با حضور تعدادی از روسای کمیسیونهای فرهنگی،اجتماعی مراکز استانها