جلسه شورای شهرستان

03/01/2023 01:47:30 ب.ظ

5 نقطه مثبت 19 مشکل و 1 پیشنهاد در جلسه مطرح شد مشکلات روستاییان از طریق بخشداران در شورای شهرستان شنیده شد