کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا به ریاست سعید نجفی

1401/10/19
11/01/2023 10:31:58 ق.ظ

3 لایحه و 3 نامه در راستای خدمات رسانی به شهروندان در کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا بررسی، تایید و تصویب شد