شصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورا

1401/10/27
20/01/2023 07:09:14 ب.ظ

شصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورا با موضوع تقدیم لایحه بودجه از طرف شهرداری به شورا برگزار گردید