تلفیق کمیسیونهای تخصصی شورا

1402/2/5
26/04/2023 09:34:05 ق.ظ

موضوعات اولویت آسفالت ریزی در سال جدید برای معابر با اولیت بالا و همچنین بررسی مشکلات مجموعه تفریحی و گردشگری گاوازنگ به شهرداری بررسی شد