سخنراني رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان قبل از خطبه های نماز جمعه

1402/2/8
06/05/2023 08:29:57 ق.ظ

سخنراني مهندس ناصحي رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان قبل از خطبه هاي اين هفته نماز جمعه و ارائه گزارش عملکرد يکساله شوراي اسلامي شهر و شهرداري زنجان.