نشست صمیمی و دیدار انجمن MS زنجان با اعضای شورای شهر زنجان بمناسبت روز شوراها.ش

1402/2/17
06/05/2023 08:32:50 ق.ظ

نشست صمیمی و دیدار انجمن MS زنجان با اعضای شورای شهر زنجان بمناسبت روز شوراها.