کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا

1402/2/10
06/05/2023 08:35:48 ق.ظ

معاون امور زیربنایی و مدیران مناطق گزارش عملکرد خود را در کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری شورا ارائه دادند