دیدار برخی از پیمانکاران دستگاه های بازی مستقر در پارکها و فضای سبز

1402/2/12
06/05/2023 08:40:50 ق.ظ

دیدار برخی از پیمانکاران دستگاه های بازی مستقر در پارکها و فضای سبز با ریاست شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص بررسی مشکلات در مورخ 14 اردیبهشت ماه سال جاری