کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری شورا

15/05/2023 09:23:52 ق.ظ

صحبت با نمایندگان کارگران جایگاه های سوخت CNG و بررسی 7 نامه ارجاع شده