وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی

1402/2/30
20/05/2023 10:53:44 ب.ظ

بر اساس ماده ٨٠ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور ، وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :