بررسی وضعیت مدیریت پسماند شهرداری زنجان

1402/3/11
09/06/2023 12:06:55 ب.ظ

جلسه بررسی وضعیت مدیریت پسماند شهرداری زنجان و امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با حضور دکتر جلالیان معاون وزیر دادگستری