ششمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/10/19
09/01/2016 10:11:52 ق.ظ

ششمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان روز دوشنبه مورخه 7/10/1394 ساعت 30/11 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون با دستور كار بررسي وضعيت سازمان هاي خدمات موتوري و اتوبوسراني تشكيل گرديد


ششمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان روز دوشنبه مورخه 7/10/1394 ساعت 30/11 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون با دستور كار بررسي وضعيت سازمان هاي خدمات موتوري و اتوبوسراني تشكيل گرديد و در آخر جلسه از سازمان هاي ياده شده بازديد بعمل آمد.

در ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلواتي بر محمد و آل محمد (ص) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را درخصوص موضوعات مطروحه خواستار شدن.

سپس اعضاي محترم از سازمان خدمات موتوري شهرداري بازديد و از نزديك با نحوه آماده سازي ماشين آلات برف روبي آشنا شده و مديرعامل محترم سازمان نيز گزارش جامعي از عملكرد سازمان متبوع خويش به سمع و نظر اعضاي محترم شورا رسانند و در زمينه انتقال سازمان فوق به سازمان اتوبوسراني توضيحاتي را ارائه نمودند لذا اعضاي محترم جهت بازديد به سازمان اتوبوسراني اعزام و پس از بازديد و مشاهده امكانات سازمان اتوبوسراني و ارائه گزارش مديرعامل محترم و استماع صحبتهاي معاونت محترم خدمات شهري به اتفاق مديران عامل هر دو سازمان و معاونت خدمات شهري جلسه مجدداً تشكيل و پس از بررسي وضعيت هر دو سازمان تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

1- در رابطه با جابجايي سازمان خدمات موتوري به سازمان اتوبوسراني مقرر شد جلسه شوراي هر دو سازمان تشكيل و اين موضوع مطرح و امكان سنجي شود و تمام ابعاد در نظر گرفته و سپس اقدام گردد.

2- مقرر گرديد مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني تا انتهاي سال جاري نسبت به تعيين تكليف ميدل باس هاي سازمان اقدام نمايد.

3- مقرر گرديد مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني نسبت به تعيين تكليف اتوبوس هاي فرسوده (خواب) اقدام نمايد.

4- مقرر گرديد مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني نسبت به توسعه ناوگان در سال 1395 با پيش بيني در بودجه اقدام نمايد.

5- مقرر گرديد مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني نسبت به تشكيل جلسات منظم كميته انضباطي با تخلفات رانندگان اتوبوس برخورد قانوني و از ادامه فعاليت رانندگان داراي تخلف مكرر ممانعت نمايد.

6- مقرر گرديد مدير عامل سازمان اتوبوسراني نسبت به مهندسي خطوط اتوبوسراني شهر زنجان براي ارائه خدمات سرويس دهي بهينه به شهروندان محترم حداكثر تا پايان سالجاري اقدام نمايد.

 


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2036