بازديد اعضاي كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري از مجموعه اداره زيباسازي

1394/11/01
21/01/2016 11:33:34 ق.ظ

اعضاي كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان از اداره زيباسازي شهرداري و كارگاه هاي مربوطه بازديد كردند.


اعضاي كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان از اداره زيباسازي شهرداري و كارگاه هاي مربوطه بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان در اين مراسم از كليه مراحل ساخت ملزومات خدمات شهري بازديد و گزارشات كاملي توسط رئيس اداره زيباسازي شهرداري زنجان ارائه گرديد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2479