تعاملات مديريت شهري و تأمين اجتماعي اثرگذاري مطلوبي به دنبال داشته است

1394/11/05
25/01/2016 11:34:55 ق.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: تعاملاتي كه اداره كل تأمين اجتماعي استان با مجموعه مديريت شهري داشته بسيار ارزشمند بوده و اثرگذاري مطلوبي در پيشبرد اهداف داشته است.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: تعاملاتي كه اداره كل تأمين اجتماعي استان با مجموعه مديريت شهري داشته بسيار ارزشمند بوده و اثرگذاري مطلوبي در پيشبرد اهداف داشته است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي در جلسه ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با مدير كل تأمين اجتماعي استان افزود: سازمان هاي سرمايه گذار زير مجموعه تأمين اجتماعي از ظرفيت و توانمندي بالايي برخوردار بوده و مجموعه شورا و شهرداري زنجان براي همكاري و اجراي پروژه هاي مشترك اعلام آمادگي مي نمايد.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز در اين ديدار ضمن تبريك كسب رتبه برتر كشوري توسط مدير كل تأمين اجتماعي استان زنجان در حوزه مربوطه گفت: چتر حمايتي بيمه تأمين اجتماعي همواره اقشار كم درآمد جامعه را تحت پوشش داشته و اين حمايت همواره ملموس و قابل مشاهده بوده است.

فخرالدين رستمي افزود: مساعدت و همكاري اداره كل تأمين اجتماعي استان زنجان در خصوص تقسيط بدهي هاي شهرداري زنجان اقدامي قابل تقدير مي باشد.

در ادامه رئيس كميسيون عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر ضمن تقدير از تعاملات صورت گرفته براي رفع مشكلات گفت: خدمت مديران بومي در هر شهر از مهمترين درخواست هاي شهروندان بوده و اين امر در شهر زنجان مشهود مي باشد.

رزاق محمدي اظهار داشت: مجموعه مديريت شهري به تنهايي قادر به رفع مشكلات و ارتقاء خدمات نبوده و بهبود اين مسئله در گرو همكاري تمامي دستگاه ها خواهد بود.

شهردار زنجان نيز همكاري هاي مدير كل تأمين اجتماعي استان با شهرداري زنجان را مصداق بارز همدلي و همزباني عنوان كرد و گفت: اميدواريم اين روند بيش از گذشته ادامه يافته و شهرداري زنجان نيز تكاليف و وظايف خود را به نحو مطلوب اجرا نمايد.

حبيب يگانه افزود: شورا و شهرداري زنجان آماده همكاري با سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اجراي پروژه هاي مشترك در حوزه سرمايه گذاري مي باشد.

مدير كل تأمين اجتماعي استان زنجان نيز ضمن تقدير از حضور اعضاي شوراي اسلامي و شهردار زنجان گفت: تعاملات صورت گرفته حاصل همدلي و همكاري مجموعه مديريت شهري زنجان مي باشد.

مسعود علياري افزود: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته ، طي دو سال آينده كليه بدهي هاي شهرداري زنجان به صفر خواهد رسيد.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سطح شهر توسط شهرداري زنجان اظهار داشت: عليرغم وجود ركود فعاليت هاي شهرداري بسيار مطلوب بوده و اميدواريم با بهبود شرايط فعلي ، اقدامات لازم در خصوص پروژه هاي مشاركتي صورت پذيرد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2746