ديدار اعضاي هيئت مديره انجمن حمايت از بيماران كليوي با اعضاي شوراي شهر زنجان

1395/02/12
01/05/2016 02:53:30 ب.ظ

به مناسبت سالروز تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، اعضاي هيئت مديره انجمن حمايت از بيماران كليوي استان زنجان با اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان ديدار كردند.


به مناسبت سالروز تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، اعضاي هيئت مديره انجمن حمايت از بيماران كليوي استان زنجان با اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان ديدار كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در اين ديدار ضمن تقدير از تعاملات انجمن حمايت از بيماران كليوي اظهار داشت: اميدواريم در سالجاري همكاري ها بيش از گذشته بوده و با هم افزايي اين دو نهاد اقدامات مطلوبي در سطح شهر زنجان صورت پذيرد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2607