حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در دانشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان

1395/03/27
16/06/2016 03:26:43 ب.ظ

رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور در دانشكده فني و حرفه اي الغدير زنجان از بخش هاي مختلف اين مركز بازديد كردند.


رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور در دانشكده فني و حرفه اي الغدير زنجان از بخش هاي مختلف اين مركز بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان در اين ديدار مقرر گرديد جلسات مشتركي بين مجموعه مديريت شهري و دانشكده فني و حرفه اي الغدير زنجان برگزار گرديده و راهكار هاي تعاملات بيشتر  و نيز انعقاد تفاهم نامه هايي در جهت استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي دو طرف مورد بررسي قرار گيرد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2605