برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري شهرداري زنجان بررسي شد

1395/04/06
26/06/2016 03:46:26 ب.ظ

جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا با موضوع بررسي برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري شهرداري تا تاپان سال جاري در محل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري زنجان برگزار شد.


جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا با موضوع بررسي برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري شهرداري تا تاپان سال جاري در محل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در اين جلسه اعضاي شوراي اسلامي بر تسهيل روند اداري پروژه هاي سرمايه گذاري تأكيد نموده و خواستار تفويض اختيار بيشتر به سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري شدند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2971