بيست و ششمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/05/21
11/08/2016 08:08:48 ق.ظ

بيست و ششمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 28/4/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور ساير اعضاي محترم با دستور كار 1- بررسي وضعيت سازمان ميادين ميوه و تره بار 2- نامه هاي رسيده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


بيست و ششمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 28/4/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور ساير اعضاي محترم با دستور كار 1- بررسي وضعيت سازمان ميادين ميوه و تره بار 2- نامه هاي رسيده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسه :

1- نامه آقاي صفر رسولي پيمانكار سابق بازار دست فروشان (جمع بازار و دوشنبه بازار) ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1607 مورخه 15/4/1395 مبني بر درخواست بررسي 1- جبران ضرر و زيان بعلت حذف هزينه پاركينگ از جمعه بازار و دوشنبه بازار 2- ابطال جريمه صادره توسط سازمان ميادين 3- جبران خسارات وارده از قبل تخريب غرفه ها توسط اجرائيات شهرداري مطرح و پس از بحث و بررسي و استماع صحبتهاي مدير عامل محترم سازمان ميادين ميوه و تره بار و آقاي صفر رسولي پيمانكار سابق جمعه بازار مقرر گرديد مراتب در هيئت مديره و شوراي سازمان صدرالاشاره بررسي و اتخاذ تصميم شود.

دستور كار دوّم جلسه :

2- نامه آقاي ناصر فرهادي متصدي محترم كانكس ميوه فروشي واقع در خيابان يادگار امام (ره) ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1604 مورخه 15/4/1395 مبني بر درخواست مجوز جابجايي كانكس مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد مراتب در هيئت مديره و يا شوراي سازمان ميادين بررسي و اتخاذ تصميم شود.

دستور كار سوّم جلسه :

3- نامه اهالي محترم شهرك هاي مهرآراء و شهرآراء ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1714 مورخه 24/4/1395 مبني بر درخواست احداث پل روگذر عابرين پياده مطرح و مقرر گرديد بر اساس بودجه در اين زمينه شهرداري نسبت به احداث پل روگذر در منطقه ياد شده مطابق با استانداردهاي روز اقدام نمايد.

دستور كار چهارم جلسه :

4- نامه اهالي محترم ساكن در منطقه مجتمع آموزشي (خيابان شهيد كلانتري) ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1713 مورخه 24/4/1395 مبني بر اعتراض نسبت به جدولگذاري و كم عرض شدن خيابان صدرالذكر و افزايش ترافيك مطرح و مقرر گرديد مراتب توسط معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري بررسي و نتيجه به شوراي اسلامي شهر گزارش سپس اتخاذ تصميم شود.

دستور كار پنجم جلسه :

5- نامه شماره 950601 مورخه 21/4/95 شركت سيمرغ تجارت ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1816 مورخه 27/4/1395 مبني بر عدم بهره برداري از سامانه هوشمند ناوگان تاكسيراني زنجان عليرغم سرمايه گذاري 10 ميلياردي اين شركت مطرح و مقرر گرديد معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري دلايل عدم بهره برداري از سامانه فوق را به شوراي اسلامي شهر گزارش نمايد.

« نهايتاً جلسه با ذكر صلواتي بر محمّد و آل محمّد (ص) خاتمه پذيرفت.»

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1872