بيست و هشتمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/06/11
01/09/2016 11:17:37 ق.ظ

بيست و هشتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 11/5/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم و دعوت از معاونت محترم خدمات شهري و دستور كار بررسي نامه هاي رسيده به كميسيون و بازديد از مزار پايين و ميدان استقلال در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


بيست و هشتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 11/5/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم و دعوت از معاونت محترم خدمات شهري و دستور كار بررسي نامه هاي رسيده به كميسيون و بازديد از مزار پايين و ميدان استقلال در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسه :

1- لايحه شماره 20739/1/95/ص مورخه 11/5/95 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2096 مورخه 11/5/1395 مبني بر تقاضاي صدور مجوز كمك مالي به سازمان تاكسيراني جهت ابتياع امتياز تاكسي هاي (ون و پژو) به منظور حل و فصل مشكلات متقاضيان خريد تاكسي هاي ياد شده مطرح و مقرر گرديد مراتب بدواً در شوراي سازمان تاكسيراني بررسي و نتيجه براي اتخاذ تصميم به شوراي اسلامي شهر منعكس شود.

دستور كار دوّم جلسه :

2- نامه اهالي محترم ساكن در ضلع شرقي پايانه مسافربري بين شهري (ترمينال) ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2082 مورخه 11/5/1395 مبني بر اعتراض به احداث درب در ضلع شرقي پايانه مطرح و مقرر گرديد مراتب توسط معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري بررسي و نتيجه به شوراي اسلامي شهر زنجان منعكس تا تصميمات لازم اتخاذ گردد.

دستور كار سوّم جلسه :

3- نامه آقاي بيات از مراجعين محترم بيمارستان آيت الله موسوي ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2000 مورخه 7/5/1395 مبني بر ايجاد مزاحمت تاكسيهاي بي سيم دار 133 در محوطه داخلي بيمارستان به پارك و تردد وسائط نقليه مراجعين به بيمارستان ياد شده مطرح و مقرر گرديد سازمان تاكسيراني محل مشخصي را براي استقرار تاكسيهاي بي سيم در مجاورت بيمارستان صدرالذكر تعيين نمايد تا كل ظرفيت پاركينگ عمومي بيمارستان در اختيار مراجعين محترم باشد.

دستور كار چهارم جلسه :

4- نامه شماره 0258/م/اد مورخه 4/9/1392 مديريت محترم مجتمع آدونيس ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2057 مورخه 10/5/1395 مبني بر درخواست ايمن سازي و بازگشايي دوربرگردان مقابل مجتمع ياد شده مطرح و مقرر گرديد مراتب با حضور مشاور از معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري بررسي و نتيجه را به شوراي ترافيك شهرستان براي تصميم سازي ارسال فرمايند.

« نهايتاً جلسه با ذكر صلواتي بر محمّد و آل محمّد (ص) خاتمه پذيرفت.»

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1912