اعتماد مردم ، بزرگترين سرمايه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است

1395/06/15
05/09/2016 03:31:27 ب.ظ

استاندار زنجان گفت: اعتماد مردم ، بزرگترين سرمايه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده و آنچه كه باعث پيروزي اين نظام مقدس در دوران انقلاب و دفاع مقدس گرديده كسب اين اعتماد بوده است.


استاندار زنجان گفت: اعتماد مردم ، بزرگترين سرمايه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده و آنچه كه باعث پيروزي اين نظام مقدس در دوران انقلاب و دفاع مقدس گرديده كسب اين اعتماد بوده است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، اسدا... درويش اميري در ديدار با اعضاي شوراي اسلامي شهر ، شهردار زنجان و معاونين شهرداري اظهار داشت: اعضاي شوراهاي اسلامي نيز به عنوان منتخبان مردم مي توانند با نظارت دقيق و پيگيري مطالبات نقش بسزايي در حفظ اين اعتماد داشته باشند.

وي با بيان اينكه شهرداري ها نهادهايي مردمي بوده و از محل درآمدهاي عمومي اداره مي شوند گفت: بايد اعضاي شورا و مديران شهرداري دقت نظر بيشتري در هزينه كردها داشه باشند.

استاندار زنجان تصريح كرد: رعايت اصول و ضوابط شهرسازي و تأمين منابع درآمدي با سرمايه گذاري هاي دراز مدت از جمله مواردي است كه بايد مورد تأكيد و پيگيري مجموعه مديريت شهري قرار گيرد.

در ادامه ، رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز با اشاره به اقدامات و فعاليت هاي صورت گرفته توسط اين شورا در طي سه سال گذشته اظهار داشت: شوراي اسلامي شهر زنجان با 13 عضو و 9 كميسيون تخصصي بيش از 600 طرح و لايحه را به تصويب رسانده است.

آراض ضيايي افزود: بودجه به تصويب رسيده شهرداري زنجان نيز در سالجاري 200 ميليارد تومان مي باشد كه اميواريم با تلاش و همكاري به صورت كامل محقق شود.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1712