ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان با فرمانده تيپ 216 زرهي زنجان

1395/06/17
07/09/2016 02:16:12 ب.ظ

اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان با فرمانده تيپ 216 زرهي زنجان ديدار و گفتگو كردند.


اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان با فرمانده تيپ 216 زرهي زنجان ديدار و گفتگو كردند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 3141