بيست و نهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/06/18
08/09/2016 09:49:01 ق.ظ

بيست و نهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 25/5/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از شهردار محترم و دستور كار پيگيري تصميمات جلسات قبلي در زمينه هاي مكانيابي و احداث پاركينگ شبانه خودروهاي سنگين، ساماندهي، نوسازي، توسعه و هوشمندسازي ناوگان حمل و نقل عمومي (تاكسي و اتوبوس)، احداث جايگاه سوخت در سازمان اتوبوسراني و بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


بيست و نهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 25/5/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از شهردار محترم و دستور كار پيگيري تصميمات جلسات قبلي در زمينه هاي مكانيابي و احداث پاركينگ شبانه خودروهاي سنگين، ساماندهي، نوسازي، توسعه و هوشمندسازي ناوگان حمل و نقل عمومي (تاكسي و اتوبوس)، احداث جايگاه سوخت در سازمان اتوبوسراني و بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسه :

1- موضوع مكانيابي  و احداث پاركينگ شبانه خودروهاي سنگين مصوبه جلسه مورخه 23/9/1394 كميسيون مطرح و آقاي مهندس يگانه توضيحاتي را پيرامون اقدامات صورت گرفته در اين زمينه ارائه نمودند و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد معاونت محترم خدمات شهري مكان هاي پيشنهادي خود را براي بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

دستور كار دوّم جلسه :

2- موضوع ساماندهي كارگران فصلي مصوبه جلسه مورخه 23/1/1395 كميسيون مطرح و آقاي مهندس يگانه توضيحاتي را در اين رابطه ارائه و مقرر گرديد در اسرع وقت موضوع ساماندهي با اخذ مجوز لازم از اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي پيگيري و عملياتي شود.

دستور كار سوّم جلسه :

3- موضوع احداث جايگاه سوخت در سازمان اتوبوسراني مصوبه جلسه مورخه 14/10/1394 كميسيون مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد ظرف 1 الي 2 ماه آينده با تأمين اعتبار لازم اقدام گردد.

دستور كار چهارم جلسه :

4- ساماندهي، نوسازي، توسعه و هوشمندسازي ناوگان حمل و نقل عمومي (تاكسي و اتوبوس) مصوبه جلسه مورخه 14/10/1394 كميسيون مطرح و مقرر گرديد موضوع هوشمندسازي ناوگان از طريق سازمان فاواي شهرداري در حداقل زمان ممكن اجرايي شود.

دستور كار پنجم جلسه :

5- نامه شماره 20000/61/95 مورخه 31/4/1395 مديريت محترم برق زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2362 مورخه 24/5/1395 در پاسخ به نامه شوراي اسلامي شهر در خصوص واگذاري انشعاب برق مطرح و مقرر گرديد نظر شهرداري در اين رابطه اخذ گردد تا تصميم لازم اتخاذ شود.

دستور كار ششم جلسه :

6- نامه ساكنين محترم خيابان چهارم شرقي فاز 3 ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2330 مورخه 18/5/1395 مبني بر درخواست رفع آلودگي هاي صوتي و ترافيكي مطرح و مقرر گرديد موضوع از طريق شوراي ترافيك توسط معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري پيگيري شود.

دستور كار هفتم جلسه :

7- نامه ساكنين محترم شهرك نيك سازان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2102 مورخه 12/5/1395 مبني بر ايجاد مزاحمت ماشين آلات سنگين راهسازي مستقر در ضلع جنوبي بلوار 22 بهمن كوي نيك سازان مطرح و مقرر گرديد معاونت محترم خدمات شهري نسبت به مكان يابي و ساماندهي ماشين آلات مذكور در محل مناسب اقدام نمايد.

دستور كار هشتم جلسه :

8- نامه خانم فهيمه كاظمي ساكن خيابان دهخدا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2338 مورخه 23/5/1395 مبني بر 1- نداشتن روشنايي مناسب مزار قديمي 2- پارك چرخ زباله در مجاورت محل زندگي و تجمع افراد ولگرد مطرح و مقرر گرديد : 1- در خصوص رفع مشكل روشنايي با اداره برق مكاتبه شود. 2- در زمينه پارك چرخ دستي زباله با شهردار منطقه مكاتبه شود. 3- در رابطه با تجمع افراد معتاد ولگرد با نيروي انتظامي مكاتبه شود.

دستور كار نهم جلسه :

9- نامه آقاي علي پيرمحمدي ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2216 مورخه 18/5/1395 مبني بر ايجاد مزاحمت تردد خودروها بدليل بازگشايي انتهاي خيابان ميلاد 3 جنب تالار مهر در مجاور پل روگذر مطرح و با عنايت به اينكه تغيير نقشه از حيطه اختيارات كميسيون ماده 5 و شوراي ترافيك مي باشد بنابراين درخواست كننده محترم مي تواند براي پيگيري موضوع به مراجع ياد شده مراجعه نمايد.

« نهايتاً جلسه با ذكر صلواتي بر محمّد و آل محمّد (ص) خاتمه پذيرفت.»

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1921