ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با مدير كل جديد امور شهري و شوراهاي استانداري

1395/10/14
03/01/2017 03:15:55 ب.ظ

رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با حميدرضا عزيزپور ، مدير كل جديد امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان ديدار و گفتگو كردند.


رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با حميدرضا عزيزپور ، مدير كل جديد امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، آراض ضيايي رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در اين ديدار ضمن معرفي كميسيون هاي تخصصي اين شورا اظهار داشت: جلسات رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان بصورت هفتگي برگزار شده و با تعاملات اعضاء ، ديدگاه خوبي از سوي شهروندان به مجموعه مديريت شهري صورت گرفته است.

وي در خصوص طرح لايحه مديريت جامع شهري در مجلس شوراي اسلامي گفت: در تنظيم اين لايحه ، نظرات شوراهاي اسلامي مد نظر قرار نگرفته و تصويب اين لايحه ، حركت در راستاي حذف شوراها خواهد بود.

ضيايي ساماندهي نيروهاي انساني شهرداري زنجان را از مهمترين دغدغه هاي شهرداري و شوراي اسلامي شهر عنوان كرد و افزود: مسير ورود نيروها به شهرداري از طريق آزمون بوده و عدم تعيين تكليف نيروهاي شاغل فعلي موجب بي انگيزگي آنها شده است.

وي گفت: در اين راستا ، مجموعه مديريت شهري آماده همكاري بيش از پيش با وزارت كشور و استانداري مي باشد.

در ادامه ، مدير كل جديد امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان نيز ضمن تقدير از حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان اظهار داشت: با شناسايي و احصاء مشكلات و انجام كارهاي كارشناسي شده براي رفع موانع و مشكلات تلاش خواهيم كرد.

حميدرضا عزيزپور افزود: مجموعه مديريت شهري در ارتباط مستقيم با شهروندان بوده و ارتقاء خدمات صورت گرفته ، رضايتمندي بيش از بيش را به دنبال خواهد داشت.

همچنين در اين ديدار ، ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان به بيان ديدگاه هاي خود پرداخته و بر لزوم گسترش تعاملات تأكيد نمودند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1774