کمیسیون توسعه عمران و حمل و نقل

1400/07/12
16/03/2022 04:35:29 ب.ظ


🔷️کمیسیون توسعه عمران و حمل و نقل

   🔻رئیس کمیسیون : سعید نجفی

   🔻نایب رئیس کمیسیون : مهدی طالب

   🔻منشی کمیسیون: منصور مرادلو

  🔴اعضای کمیسیون: منصور مرادلو- مجید ناصحی مقدم - حسین حمزه لو پاک -مهدی طالب


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 352