دوازدهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان

1400/08/05
07/12/2022 10:02:14 ب.ظ


دوازدهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان روز چهار‌‌شنبه مورخه 5/8/1400 رأس ساعت 11 صبح به رياست جناب آقاي مرادلو با حضور اعضاي محترم شورا با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد در محل سالن جلسات شورا برگزار شد.
مصوبات :
1- لايحه شماره 30826/1/1400/ص- 4/8/1400 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2917- 4/8/1400 در خصوص کمک به کنگره ملی بزرگداشت 3535 شهید استان زنجان جابجایی اعتبار بودجه‌ای ، در جلسه مطرح و تصويب شد.
این شهرداری در نظر دارد با توجه به نامه وارده استاندار و رئیس محترم ستاد اجرایی کنگره ملی 3535 شهید استان زنجان به دبیرخانه این شهرداری به شماره 30106/2/1400/و مورخه 28/7/1400 در خصوص معرفی موسسه یادبود 3535 لاله استان زنجان بعنوان عامل و مجری برگزاریکنگره و پرداخت مساعدت مالی شهرداری موضوع مصوبه شماره 2228/103/ش مورخه 29/6/1400 با توجه به تغییر ماهیت موسسه از عمومی به موسسه غیر انتفاعی ضمن اصلاح اعتبار ردیف انجام هزینه موضوع و جابجائی اعتبار از ردیف بودجه 150208 (کمک به بخش عمومی) به ردیف اعتباری 150204 (کمک به سازمان های مردم نهادNGO ) به میزان 50 میلیارد ریال نسبت به پرداخت مبلغ فوق در وجه موسسه مذکور  به تناسب وصول درآمد ها و میزان تحقق بودجه و فواصل زمانی مشخص طی فرایند تخصیص بودجه به استناد دستورالعمل بودجه و رعایت شیوه نامه کمیته تخصیص اعتبار در دوره عمل بودجه و با الزام در جهت اطلاع رسانی نقش و سهم شهرداری زنجان در اجرای این برنامه به عموم شهروندان اقدام گردد.
 

نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 217