سی و یکمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان

1400/12/25
08/12/2022 09:14:16 ق.ظ


سی و یکمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان روز چهارشنبه مورخه 25/12/1400 رأس ساعت 11 صبح به رياست جناب آقاي مرادلو با حضور اعضاي محترم شورا با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد در محل سالن جلسات شورا برگزار شد. جناب آقای دکتر حسنی و سرکار خانم ابوبصیر در مرخصی بودند.
مذاکرات :
1- اعتراض فرمانداری به بند 2 مصوبات مورخ 27/11/1400 شورا در خصوص لایحه شماره 46259/1/1400/ص- 4/11/1400 شهرداری ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 4529- 4/11/1400 در خصوص پرداخت پاداش برای افتخار آفرینان مسابقات قرآن الکریم (پرداخت از این محل مغایر بودجه مصوب شهرداری می باشد) در جلسه مطرح و با نظر هیأت محترم تطبیق موافقت و مقرر گردید نسبت به اصلاح لایحه و تعیین محل اعتبار از محل فصل دوم اقدام گردد.
2- اعتراض فرمانداری به بند 3 مصوبات مورخ 27/11/1400 شورا در خصوص لایحه شماره 44753/1/1400/ص- 25/10/1400 شهرداری ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 4360- 25/10/1400 در خصوص مساعدت مالی برای برگزاری هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام مهرانه (پرداخت از این محل مغایر بودجه مصوب شهرداری می باشد) در جلسه مطرح و با نظر هیأت محترم تطبیق موافقت و مقرر گردید نسبت به اصلاح لایحه و تعیین اعتبار از محل مربوطه و ارسال لایحه به شورا اقدام نماید
3- اعتراض فرمانداری به بند 4 مصوبات مورخ 27/11/1400 شورا در خصوص لایحه شماره 48900/1/1400/ص- 20/11/1400 شهرداری ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره  4814- 20/11/1400 در خصوص مشارکت برای برگزاری همایش و فراخوان مقاله با سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان (پرداخت از این محل مغایر بودجه مصوب شهرداری می باشد) در مطرح و با نظر هیأت محترم تطبیق موافقت و مقرر گردید شهرداری محل اعتبار لایحه را اصلاح و به شورا ارسال نماید..
 

مصوبات جلسه سی و یکم

نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 276