شصت و نهمین جلسه رسمي و غيرعلني شوراي اسلامي شهر زنجان

1401/11/13
07/02/2023 05:02:24 ب.ظمصوبات جلسه رسمی شصت و نهم

نویسنده:admin1 -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 255