تعرفه مصوب عوارض بهای خدمات و آئین نامه ارزش معاملاتی در رابطه با تخلفات ساختمانی ماده 100شهرداری زنجان 1402

25/02/2023 03:13:01 ب.ظدانلود مصوبات تخلفات ساختمانی ماده 100

نویسنده:admin1 -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 588