کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورا

صبح روز دوشنبه به تاریخ بیستم فروردین ماه سال جاری ، جلسه کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورا برگزار شد ...

کمیسیون پیگیری و نظارت شورا

جلسه کمیسیون پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر زنجان صبح روز دوشنبه در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال جاری برگزار شد

کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر زنجان عصر روز یکشنبه در تاریخ 19 فروردین ماه سال جاری برگزار ش ...

اعضای شورا