پیام تسلیت جناب آقاي آراض ضيايي به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)

پیام تسلیت جناب آقاي آراض ضيايي رييس شوراي اسلامي شهر زنجان به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)

ديدار مدير كل جديد ورزش و جوانان استان با رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان

مدير كل جديد ورزش و جوانان استان زنجان با رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان ديدار و گفتگو كرد.

خشكسالي مالي در شهرداري زنجان ناديده گرفته مي شود

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: موضوع خشكسالي مالي از مدت ها قبل توسط دولت مطرح است ولي اين امر در شهرداري زنجان ناديده گرفته مي شود.