کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر زنجان ظهر روز یکشنبه در تاریخ 27 خرداد برگزار شد

نطق نماینده شورای استان زنجان

نطق نماینده شورای استان زنجان در روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه

انتخابات جزو اصول اصلی هر کشوری است

سعید نجفی عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: انتخابات جزو اصول اصلی هر کشوری است.

اعضای شورا