رويكرد شوراي پنچم حركت در مسيري هدفمند جهت خدمت به شهروندان است

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: رويكرد شوراي پنچم اسلامي شهر زنجان حركت در مسيري هدفمند در جهت خدمت رساني بيش از پيش به شهروندان مي باشد.

دعوت شوراي اسلامي شهر زنجان از شهروندان جهت حضور در مراسم استقبال و تشييع پيكر شهيد خيراله صمدي

اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان طي بيانيه اي از عموم شهروندان جهت شركت در مراسم استقبال و تشييع پيكر مطهر شهيد خيراله صمدي دعوت كردند.

انتقاد رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان از نظارت ضعيف بر پروژه هاي عمراني

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: ضعف نظارت‌ها در اجراي پروژه هاي عمراني ، خیانت به بیت‌المال بوده و زمانبر بودن اتمام پروژه‌ها نارضایتی‌های شهروندان را به دنبال داشته است.