دعوت شوراي اسلامي شهر زنجان از شهروندان جهت حضور در مراسم استقبال و تشييع پيكر شهيد خيراله صمدي

اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان طي بيانيه اي از عموم شهروندان جهت شركت در مراسم استقبال و تشييع پيكر مطهر شهيد خيراله صمدي دعوت كردند.

انتقاد رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان از نظارت ضعيف بر پروژه هاي عمراني

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: ضعف نظارت‌ها در اجراي پروژه هاي عمراني ، خیانت به بیت‌المال بوده و زمانبر بودن اتمام پروژه‌ها نارضایتی‌های شهروندان را به دنبال داشته است.

بيانيه شوراي اسلامي شهر زنجان به مناسبت 13 آبان

۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، برگی زرین و سرنوشت ساز ...