افزایش بودجه شهرداری زنجان در سال 1401

افزایش بودجه شهرداری از ۸۲۹ میلیارد به ۱۴۲۶ میلیارد تومان خواهد بود.

دیدار از بیمارستان ولیعصر

دکتر نیشابوری رئیس بیمارستان ولیعصر در این دیدار گفت: این بیمارستان با چندین رشته تخصصی و فوق تخصصی با همت مردم و خیرین برپا شده درحال حاظر انتظارات مردم با امکانات ما همخوانی ندارد. مراجعین بیشتر شده و نیاز به تحول دیده می‌شود

لزوم اخذ مصوبات محوری

این مصوبات در راستای خدمت رسانی به همشهریان عزیز می‌باشد که از مزایای آن می‌توان جلوگیری از رانت و فساد افزایش سرعت صدور پروانه کاهش وابستگی به جرایم ماده صد و حفظ شأن و منزلت مردم عزیز شهرمان و همینطور جلوگیری از درگیری اجراییات و رونق به ساخت و ساز را بیان نمود.