شهردار زنجان معرفی شد

در دومين جلسه رسمي وعلني دور پنجم شورای اسلامی شهر زنجان دکتر مسيح اله معصومي به عنوان شهردار زنجان انتخاب شد

بازديد از كوي فرهنگ ، پارک محله‌ای کوی ثمین، وكوي نانوايان زنجان

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان از كوي فرهنگ ، پارک محله‌ای کوی ثمین، وكوي نانوايان زنجان بازديد كردند.

دیداراعضای هيئت مديره بنياد ازدواج کوثر زنجان با احمد نصيري

اعضای هيئت مديره بنياد ازدواج کوثر زنجان با احمد نصيري رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان ديدار و گفتگو نمودند.