ارتقاء جايگاه شهر زنجان نيازمند تلاش شبانه روزي مسؤلان است

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: ارتقاء جايگاه فعلي و پيشرفت شهر زنجان نيازمند تعامل و تلاش شبانه روزي مسؤلان مي باشد.

برگزاري هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان

هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور رئيس و اعضاي كميسيون ، سرپرست مديريت فرهنگي و اجتماعي و مسؤل امور بانوان شهرداري زنجان برگزار شد.

احداث كارخانه بازيافت زباله نيازمند تعامل و همكاري تمامي دستگاه هاي خدمات رسان است

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان با بیان اینکه در آینده نزدیک زباله شهری به یک معضل تبدیل خواهد شد گفت: