در پی مشاهده ایراداتی در آسفالت از سوی شرکت پیمانکار اعلام شد

رفع نواقص آسفالت به عهده پیمانکار است/ شهرداری هنوز کار را تحویل نگرفته است

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر با معاون امور شهری پدافند غیر عامل کشور

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر با معاون امور شهری پدافند غیر عامل کشور

شصت و سومین جلسه رسمی شورا

بررسی وضعیت پروژه های عمرانی انجام شده در طول سال

اعضای شورا