يازدهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان

1400/08/04
07/12/2022 10:00:47 ب.ظ


يازدهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان روز سه‌‌شنبه مورخه 4/8/1400 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي مرادلو با حضور اعضاي محترم شورا با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد در محل سالن جلسات شورا برگزار شد.
مذاكرات :
1- نامه شماره 29108/1/1400/ص- 22/7/1400 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2701- 22/7/1400 در خصوص تأييد انجام معامله تصميمات كميسيون معاملات مزايده مورخ 18/7/1400 (1- 28561/1400/د مورخ 19/7/1400 موضوع فروش سرقفلي مغازه شماره F40 پروژه تجاري شهر راز به آقاي مهدي بشيري به مبلغ 999/999/769/3 ريال 2- 28560/1400/د مورخ 19/7/1400 فروش سرقفلي مغازه شماره G26 پروژه تجاري شهر راز به آقاي وحيد كريمي تنها به مبلغ 000/000/250/2 ريال 3- 28562/1400/د مورخ 19/7/1400 فروش سرقفلي مغازه شماره G18 پروژه تجاري شهر راز به آقاي عباس بيگدلي به مبلغ 000/000/412/2 ريال 4- 28559/1400/د مورخ 19/7/1400 فروش زمين مسكوني واقع در كوي نصر فاز 3 خيابان 12 متري يكم قطعه 2 به آقاي جواد تاران به مبلغ 000/390/875/27 ريال)، در جلسه مطرح و مورد تأييد قرار گرفت. 
2- نامه شماره 30862/1/1400/ص- 4/8/1400 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2919- 4/8/1400 در خصوص اجراي پيور كوچه امام جمعه واقع در خيابان فردوسي باتوجه به اينكه در بودجه سال جاري اجراي كفسازي كوچه امام جمعه پيش بيني نگرديده است، پيشنهاد مي‌شود طرح احداث كفسازي معبر كوچه امام جمعه مطابق طرح معابر اطراف پروژه سبزه ميدان در قالب رديف بودجه پروژه سبزه ميدان اجرايي گردد. در جلسه مطرح و با كليات موضوع موافقت و مقرر گرديد از طريق ارسال لايحه در اين خصوص اقدام گردد.
 

مصوبات جلسه 11

نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 243