سيزدهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان

1400/08/11
07/12/2022 10:03:54 ب.ظ


 
سيزدهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان روز سه‌‌شنبه مورخه 11/8/1400 رأس ساعت 11 صبح به رياست جناب آقاي مرادلو با حضور اعضاي محترم شورا با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد در محل سالن جلسات شورا برگزار شد.
مذاكرات :
1- لايحه شماره 25141/1/1400/ص- 9/8/1400 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3037- 9/8/1400 در خصوص پيشنهاد صدور مجوز ترك تشريفات جهت واگذاري مديريت بهره برداري 27 دستگاه از اتوبوس‌هاي ملكي و عقد قرارداد با شركت تلاشگران مهر زنجان، در جلسه مطرح و براي بررسي بيشتر به كميسيون‌هاي عمران و حمل و نقل شهري و پيگيري، نظارت و امور حقوقي بصورت تلفيقي ارجاع شد.
2- نامه رئيس محترم كميسيون شهرسازي و معماري شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3062- 10/8/1400 در خصوص تصميمات اتخاذي در جلسه مورخ 9/8/1400 كميسيون شهرسازي و معماري، در جلسه مطرح و مراتب براي بررسي بيشتر به كميسيون شهرسازي و معماري ارجاع گرديد.
3- نامه رئيس محترم كميسيون شهرسازي و معماري شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3063- 10/8/1400 در خصوص تصميمات اتخاذي در جلسه مورخ 9/8/1400 كميسيون شهرسازي و معماري، در جلسه مطرح و مراتب براي بررسي بيشتر به كميسيون شهرسازي و معماري ارجاع گرديد.
 

مصوبات جلسه رسمی سیزدهم

نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 234