بیست یکمین جلسه رسمي و علني شوراي اسلامي شهر زنجان

1400/09/30
08/12/2022 08:01:01 ق.ظ


جلسه رسمي و علني شوراي اسلامي شهر زنجان روز ‌‌سه‌شنبه مورخه 30/9/1400 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي مرادلو با حضور اعضاي محترم شورا با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد در محل سالن جلسات شورا برگزار شد. 
مذكرات :
1- لايحه شماره 36082/1/1400/ص - 4/9/1400 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3518 -4/9/1400 درخصوص درخواست تنفيذ صورتجلسه مورخ 21/7/1400 كميته راهبردي پروژه سبزه ميدان در خصوص جابجايي پستهاي برق واقع در زمين پروژه ، در جلسه مطرح و مورد تأييد قرار گرفت.
2- نامه شماره 34857/1/1400/ص - 27/8/1400 شهرداري، ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3395- 27/8/1400 درخصوص اخذ تأييديه بابت تغيير مساحت زمين معوض مربوط به تملك مقادير واقع در طرح از پلاكهاي ثبتي 3/953 و 2/953 متعلق به شركت تعاوني روستايي زنجان، در جلسه مطرح و مورد تأييد قرار گرفت.
3- نامه شماره 32623/1/1400/ص - 14/8/1400 شهرداري، ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3164- 14/8/1400 درخصوص اخذ تأييديه جهت افتتاح حساب با عنوان سپرده بيمه اشخاص، در جلسه مطرح و مورد تأييد قرار گرفت.
4- نامه شماره 36953/1/1400/ص- 9/9/1400 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3596- 9/9/1400 در خصوص درخواست تأييد انجام معامله انعقاد قرارداد با شركت مهندسين مشاور فجر توسعه (مشاور پروژه سبزه ميدان)، در جلسه مطرح و مورد تأييد قرار گرفت.
5- نامه شماره 34158/1/1400/ص- 23/8/1400 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3321– 23/8/1400 در خصوص اخذ تأييديه در خصوص ايجاد و تشكيل كارگروه‌ها در شش حوزه 1- فرهنگي 2- اجتماعي 3- زنان و خانواده 4- قرآني 5- ورزشي 6- هنري، در جلسه مطرح و مورد تأييد قرار گرفت و مقرر گرديد اعضاي محترم كارگروه‌ها با نظر كميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي انتخاب شوند.
 

مصوبات بیست و یکمین جلسه

نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 355